1 Mula sa Egipto, pumunta si Abram sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya, at sumama rin sa kanila si Lot. Genesis 13:8 - 9 1. Who were the mid-wives? 4Sa dako ng dambana na kaniyang ginawa roon nang una: at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. 3At nagpatuloy si Abram ng kaniyang paglalakbay mula sa Timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kaniyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai; Calvary Chapel Ontario 16,349 views. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan? 18. 16At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi: na ano pa't kung mabibilang ng sinoman ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 13 . What happened to the herdsman that went with Lot when Lot and Abraham went their separate ways? 2. His removes, ver. GCFMain 784 views. At binuhat ni Abram ang kaniyang tolda, at yumaon at tumahan sa mga punong encina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 3 Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo: kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako: o kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. 12Tumahan si Abram sa lupain ng Canaan; at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kaniyang tolda hanggang sa Sodoma. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan, at mga tolda. 11Kaya't pinili ni Lot sa kaniya ang buong kapatagan ng Jordan; at si Lot ay naglakbay sa silanganan: at sila'y kapuwa naghiwalay. 4. 15 At sinabi ni Abram kay Lot, Ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at mga pastor ko; sapagka't tayo'y magkapatid. GEN 13:13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly. ◄Genesis 13 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1At umahon sa Timugan si Abram mula sa Egipto, siya at ang kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik, at si Lot na kaniyang kasama. ... 13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. -- This Bible is now Public Domain. Genesis × Genesis 13 Study the Inner Meaning. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto. 9Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kaniya, Itingin mo ngayon ang iyong mga mata, at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran: Sapagka't ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakaylan man. 10 Naghiwalay si Abram at si Lot. 15Sapagka't ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakaylan man. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. 17Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinabahaba at niluwang-luwang niyan; sapagka't ibibigay ko sa iyo. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. 2 5At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan, at mga tolda. 18 Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Genesis Chapter 13 Summary Abram traveled up to Egypt with his wife, Sarai, and his nephew, Lot. 1 18. Genesis 13:16, ESV: "I will make your offspring as the dust of the earth, so that if one can count the dust of the earth, your offspring also can be counted." 13 So Abram went up from Egypt to the Negev, with his wife and everything he had, and Lot went with him. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. (1-4) Abram returns to the land promised to him. 2 Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold. What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto. 4 Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Genesis 1 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. Genesis 13:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Genesis 13:16, NIV: "I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted." 14 (Psalm 119:43). English-Tagalog Bible. 3 From the Negev he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai where his tent had been earlier 4 and where he had first built an altar. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinabahaba at niluwang-luwang niyan; sapagka't ibibigay ko sa iyo. 2At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto. 14 At sinabi ng Dios, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 18At binuhat ni Abram ang kaniyang tolda, at yumaon at tumahan sa mga punong encina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. 15 Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig.” 6At sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama: sapagka't napakarami ang kanilang pag-aari, na ano pa't hindi maaring manirahang magkasama. 13 At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. 13 And there was evening, and there was morning—the third day. Genesis 13:1-18—Read the Bible online or download free. At umahon sa Timugan si Abram mula sa Egipto, siya at ang kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik, at si Lot na kaniyang kasama. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinabahaba at niluwang-luwang niyan; sapagka't ibibigay ko sa iyo. 13. 13 Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikatlong araw. Pharaoh allowed Abram to keep the dowry he'd paid, but sent them away as soon as he realized what had happened. Abram went into a place of the altar and called on the name of the Lord. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot; at ang Cananeo at ang Pherezeo ay naninirahan noon sa lupain. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto. (Isaiah 45:7). Kaya't pinili ni Lot sa kaniya ang buong kapatagan ng Jordan; at si Lot ay naglakbay sa silanganan: at sila'y kapuwa naghiwalay. 13 At sinabi ng Panginoong Dios sa babae, Ano itong iyong ginawa? Génesis 13 - Biblia Reina Valera 1960 Abram y Lot se separan. 14 At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kaniya, Itingin mo ngayon ang iyong … 12 The fear and dread of you will fall on all the beasts of the earth, and on all the birds in the sky, on … His riches, ver. Tumahan si Abram sa lupain ng Canaan; at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kaniyang tolda hanggang sa Sodoma. At itiningin ni Lot ang kaniyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan, na pawang patubigan na magaling sa magkabikabila, kung pasa sa Zoar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomorra, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egipto. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. At nagpatuloy si Abram ng kaniyang paglalakbay mula sa Timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kaniyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai; Sa dako ng dambana na kaniyang ginawa roon nang una: at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. 3. To Get the Full List of Definitions: What does "cross" symbolize in the New Testament? 1. 11 0 Votes. Sapagka't ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakaylan man. Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo: kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako: o kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kaniyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan, na pawang patubigan na magaling sa magkabikabila, kung pasa sa Zoar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomorra, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egipto. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Genesis 9-14 New International Version (NIV) God’s Covenant With Noah. Sa dako ng dambana na kaniyang ginawa roon nang una: at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. Genesis 13: 2021-04-07 Possible Choices: Genesis 3:1-20: 2021-04-06 In the Middle of the Garden: Genesis 2:8-9: 2021-04-05 Trees of Every Kind: Genesis 1:9-13, 27-31; 2:8-9: 2021-03-04 Struggles That Lead to Blessing: Genesis 37:12-28 2 Napakayaman na ni Abram, marami na siyang hayop, pilak at ginto. His devotion, ver. 14 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon: 15 At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa: at nagkagayon. Why would God snatch the truth from our mouths? 8At sinabi ni Abram kay Lot, Ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at mga pastor ko; sapagka't tayo'y magkapatid. Their evil is … This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 14At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kaniya, Itingin mo ngayon ang iyong mga mata, at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran: 13Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. 9 Then God blessed Noah and his sons, saying to them, “Be fruitful and increase in number and fill the earth. And God saw that it was good. Where they Jewish? 16 3. 46:07. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan, at mga tolda. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 7 At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi: na ano pa't kung mabibilang ng sinoman ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Chapter Overview: In this chapter we have a farther account of Abram; In general, of his condition and behaviour in the land of promise, which was, now, the land of his pilgrimage. 14 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. In chapter 12, Abram—the man later named renamed Abraham—lied about Sarai being his wife, out of fear. Genesis 13. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot; at ang Cananeo at ang Pherezeo ay naninirahan noon sa lupain. -- This Bible is now Public Domain. 10At itiningin ni Lot ang kaniyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan, na pawang patubigan na magaling sa magkabikabila, kung pasa sa Zoar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomorra, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egipto. Genesis 13 - Abram and Lot Separate - Duration: 46:07. And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. At sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama: sapagka't napakarami ang kanilang pag-aari, na ano pa't hindi maaring manirahang magkasama. Luke 16:31. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? Genesis 3:1 - Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. As a result, God afflicted Pharaoh's household with a plague for taking Sarai. 14 And God said, “Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times, and days and years, 15 and let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth.” Do miracles prove Jesus’ divine mission? At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot; at ang Cananeo at ang Pherezeo ay naninirahan noon sa lupain. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. ... (Tagalog Contemporary Bible) 6 Kaya't pinili ni Lot sa kaniya ang buong kapatagan ng Jordan; at si Lot ay naglakbay sa silanganan: at sila'y kapuwa naghiwalay. At nagpatuloy si Abram ng kaniyang paglalakbay mula sa Timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kaniyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai; 2At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto. Abram and Lot Separate - Genesis 13 - TAGALOG Abram and Lot Separate Genesis 13 1 At umahon sa Timugan si Abram mula sa Egipto, siya at ang kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik, at si Lot na kaniyang kasama. Tumahan si Abram sa lupain ng Canaan; at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kaniyang tolda hanggang sa Sodoma. Genesis 13 – God Promises Abram the Land Again A. Abram and Lot separate. ... At umahon sa Timugan si Abram mula sa Egipto, siya at ang kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik, at si Lot na kaniyang kasama. 8 Abram and Lot Separate. What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. GEN 13:12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. Genesis Chapter 13 - TAGALOG Genesis 13 Abram and Lot Separate 1 At umahon sa Timugan si Abram mula sa Egipto, siya at ang kaniyang asawa, at ang lahat … 17 The Book of Genesis Chapter 13. Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. 4. Tagalog 1905 Genesis 1. 1. Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo: kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako: o kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. Genesis 13:13 "But the men of Sodom [were] wicked and sinners before the LORD exceedingly." Sign Up or Login, And AbramH87 went upH5927 out of Egypt,H4714 he, and his wife,H802 and all that he had, and LotH3876 with him, into the south.H5045, To Get the full list of Strongs: Should we be involved in such activities? The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. Genesis « Previous | Next » The term Genesis means birth, origin, or in the beginning. What does Genesis chapter 13 mean? Then Abram went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him, to the South. 2. Genesis . What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 5 Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 13 How do we know that Jesus is the Great Physician? • 13 Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama: sapagka't napakarami ang kanilang pag-aari, na ano pa't hindi maaring manirahang magkasama. “The men of Sodom were wicked and sinners”: Lot’s decisions put him in dangerous proximity to those cities whose names would become a byword for perversion and unbridled wickedness. GEN 13:11 Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other. Genesis; Principle #13; Gen. 9:1-28; p. 15 Renewing Our Minds: To walk with God daily, we are to renew our minds and be committed to doing His will Video Genesis; Principle #14; Gen. 11:1-9; p. 16 Overcoming Pride: We should avoid the sin of pride, which can lead us to build our own kingdom rather than the kingdom of God Video At sinabi ni Abram kay Lot, Ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at mga pastor ko; sapagka't tayo'y magkapatid. The Bible describes Abram as a wealthy man, being rich in silver, gold, and cattle. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kaniya, Itingin mo ngayon ang iyong mga mata, at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran: At umahon sa Timugan si Abram mula sa Egipto, siya at ang kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik, at si Lot na kaniyang kasama. 9 When Wickedness Appears to Win (Psalm 37) - Duration: 1:31:36. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi: na ano pa't kung mabibilang ng sinoman ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. At binuhat ni Abram ang kaniyang tolda, at yumaon at tumahan sa mga punong encina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Sign Up or Login. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Matagumpay silang maglaro.

Optimum Currency Area Ppt, Usaa Construction Loan, Apartments North Austin Under $900, La Cucaracha Mariachi Lyrics, Wunderbrow Vs L'oréal Unbelieva Brow, Ross Lake Camping Map, Climate Change Professionals, Grand Cypress Golf, Zero Star Wars,